Schoorsteenveger

Beoordeling door klanten:Schoorsteenveger RB Service op Google

Schoorsteeninspectie

Een schoorsteeninspectie houdt verschillende aspecten in. Verschillende problemen vragen een andere aanpak. Zodra er problemen opduiken is het belangrijk om direct te onderzoeken welk de oorzaak is. De veilige werking van een schoorsteen dient immers gegarandeerd te zijn. RB service heeft hiervoor de juiste materialen en kennis in huis om een volledig nazicht te verzorgen van de installatie.

Hieronder vind je een korte beschrijving van welke mogelijke testmethodes gebruikt kunnen worden. Een inspectie vraagt dikwijls meerdere testen, om elk aspect grondig te kunnen beoordelen. Na analyse van het probleem en de situatie wordt beslist welke tests nodig zijn. Bij elke inspectie wordt een helder verslag opgemaakt met foto’s, testresultaten en eventuele opmerkingen. Dit kan als basis dienen voor verdere aanpassingen, maar evengoed als bewijs naar de verzekeringsmaatschappij.

Gratis Offerte Schoorsteeninspectie

Camera inspectie

Een visuele inspectie van de schoorsteen verteld veel over de toestand. Beschadigingen, verstoppingen, vogelnesten,… alles wordt helder in beeld gebracht.

Bij een grondige inspectie gaan we altijd eerst visueel de toestand in kaart brengen.

  • Algemene staat van de schoorsteen
  • mankementen, scheuren, verstoppingen, …
  • Is er een vernauwing van het kanaal
  • Is er asbest aanwezig
  • ...

Alle aandachtspunten worden vastgelegd op beeld. Deze beelden worden altijd mee toegevoegd in het verslag.

Dichtheidsmeting

De dichtheid van een schoorsteen is een belangrijke eis. Een lekkend kanaal gaat valse lucht aanzuigen. Hierdoor wordt de onderdruk (= trek) verminderd. Te weinig onderdruk kan leiden tot lekkage van rook en co gassen in de woning.

Bij condenserende verwarmingstoestellen is de dichtheid nog belangrijker. De rookgastemperatuur wordt drastisch beperkt. Hierdoor verliezen de rookgassen de kracht om opwaarts te stijgen. Een ventilator in het toestel is nodig om de rookgassen naar buiten te stuwen. Er ontstaat een overdruk in de schoorsteen. Een lek in de schoorsteen leidt tot uitstoot in de omliggende ruimtes.

Het is dan ook aanbevolen om regelmatig een dichtheidsmeting uit te voeren.

De dichtheidsmeter die wij gebruiken berekend automatisch of het lek binnen de huidige norm valt. Hiermee zijn wij een van de weinige in België die dit aanbieden voor zowel zakelijke als particuliere klanten.

Rooktest

Een rooktest kan de grootste lekkage problemen opsporen. De schoorsteen wordt dichtgezet en gevuld met rook. Deze gaat zijn weg zoeken naar buiten. Hierdoor is het mogelijk om te bepalen waar het grootste rookverlies zich situeert.

Soms is het enkel de aansluiting van het toestel op de schoorsteen die lekt. Dit kan dan plaatselijk vervangen worden. Indien er rook waar te nemen is in alle ruimtes waar de schoorsteen doorloopt, dan is een grondige renovatie aan de orde.

Een rooktest wordt altijd uitgevoerd in combinatie met een dichtheidsmeting. Zeker bij onderdruk schoorstenen is er een bepaalde hoeveelheid lekverlies toegestaan. Enkel een rooktest kan leiden tot foute conclusies en onnodige kosten.

Temperatuursmeting

Een temperatuurmeting vertelt veel over het verloop van de rookgassen. Naarmate de rookgassen stijgen gaan deze onvermijdelijk beginnen afkoelen. Het is wel belangrijk dat deze uit de schoorsteen zijn voor een bepaalde temperatuur, namelijk het dauwpunt. Dit is uiteraard niet van toepassing voor de moderne condensatietoestellen.

Het dauwpunt is verschillend voor elk type brandstof. Bij mazout ligt dit bijvoorbeeld rond de 47°C. Bij aardgas is dit rond 57°C. Bij hout hangt dit af van het type brandhout.

Als de rookgassen afkoelen tot het dauwpunt gaan deze condenseren. Een verlaging van de rookgastemperatuur heeft dikwijls rendementswinst tot gevolg.

Echter dient de schoorsteen hiervoor ook geschikt te zijn. Een gemetselde schoorsteen kan geen condensatie verdragen. De stenen worden nat. Hierdoor wordt het nog moeilijker om deze op te warmen. Een koude schoorsteen gaat de trek nadelig beïnvloeden. Binnen ontstaat er meestal vochtplekken op de muren.

Een correcte meting en interpretatie vertelt veel over de werking en mogelijke problemen. Soms is de oorzaak de gebruiker zelf, soms moet de installatie aangepast worden.

Alle metingen worden in het verslag genoteerd en vertaald naar een heldere uitleg.

Vochtgehalte hout

Brandhout dient goed droog te zijn. Hoe vochtiger het hout, hoe moeilijker om de theoretische energie- inhoud in de praktijk te benutten. Tijdens de verbranding moet het water worden verwarmd en verdampt. Dit proces vraagt veel energie en leidt tot een lagere rookgastemperatuur. Het gevolg is een smeulend houtvuur.

De onvolledige verbranding gaat zorgen voor meer uitstoot van verontreinigende stoffen en geuroverlast.

Dikwijls wordt het brandhout geacht voldoende droog te zijn. Echter wordt dit in de praktijk weinig nagemeten.

Wij beschikken over professionele apparatuur die vochtigheid van verschillende houtsoorten kan bepalen. Met een slaghamerelektrode wordt diep in de kern gemeten, in plaats van de buitenste schil. Ook kunnen wij het vochtgehalte van pellets nameten.

Trekmeting

Bij een trekmeting wordt de onderdruk na gekeken. Hiermee kan, indien juist geïnterpreteerd, een verstopping of vervuiling van de schoorsteen gedetecteerd worden.

Een trekmeting vraagt wel enige kennis van zaken. Deze kan worden beïnvloed door weersomstandigheden, gesloten verluchting,… Ook dient het toestel in werking te zijn. De trek wordt immers op gang gehouden door de toevoeging van warme lucht. Een andere belangrijke factor is de wind en de uitmonding van de schoorsteen. Een te lage schoorsteen gaat altijd te weinig trek hebben.

Een juiste waarde kan alleen maar worden bepaald door de meter. Een brandende krant zegt weinig tot niets.

Bij een schoorsteenonderhoud van stookolieketels meten wij altijd de trek na. Bij houtkachels doen we een kleine rooktest om toch een indicatie te hebben.

4pa test

Deze Duitse test is in ons land vrijwel onbekend, echter is deze test zeer nuttig. Deze bepaald immers of er in de meest ongunstige omstandigheden voldoende luchttoevoer is om de haard of kachel veilig te laten werken.

Bij een grondige renovatie van de woning wordt de isolatie en luchtdichtheid verbeterd. Er zijn minder kieren waarbij verse lucht kan binnen komen. Hierdoor kan er een tekort aan luchttoevoer zijn.

Als de woning wordt uitgerust met een nieuwe dampkap of mechanische ventilatie kan er een onderdruk ontstaan in de woning. Hierdoor kunnen de rookgassen terugslaan bij toestellen die de luchttoevoer uit de woning halen. De 4pa test meet na of een veilige werking gegarandeerd blijft.

Maak een afspraak

Schoorsteeninspectie laten uitvoeren

Met ons geavanceerd camerasysteem kunnen wij een grondige schoorsteeninspectie uitvoeren.

Dankzij deze camera kunnen wij de binnenkant van je schoorsteen- of ventilatiekanaal in detail bekijken. Zo kunnen we zien of er knelpunten, verstoppingen, of andere beschadigingen aanwezig zijn, zonder dat we het rookkanaal hoeven open te breken. Op basis van van onze schoorsteeninspectie kunnen wij je informeren en adviseren.

Inspectie om schoorsteenbrand te voorkomen

Schoorsteenbrand komt jammer genoeg nog veel te vaak voor. Achterstallig onderhoud, foutieve aansluiting of stoken met verkeerde brandstof kunnen de oorzaken zijn. Het rookkanaal heeft hieronder flink te lijden en is daarna niet meer veilig te gebruiken. Het kan zo zijn dat de verzekeringsmaatschappij je verplicht om een schoorsteeninspectie uit te voeren.

Wanneer je een huis koopt en niet weet of het rookkanaal voldoende onderhouden is of wanneer je twijfelt aan de kwaliteit van je schoorsteen, is het aan te raden om een camera-inspectie van je schoorsteen uit te laten voeren voor je ze in gebruik neemt. Scheurvorming en versleten voegen kunnen voor grote problemen zorgen. Na een grondige inspectie door RB Service zal je niet langer voor verrassingen komen te staan.

Schoorsteeninspectie in de nabije omgeving van Lommel

Als lokale betrouwbare schoorsteenveger zijn we actief in gans de provincies Limburg, Antwerpen en Noord-Brabant. Verdere verplaatsingen kunnen ook een offerte aanvragen.

Zo staan we in voor het reinigen van schoorstenen en schoorsteen renovatie in diverse gemeentes en randgemeentes waaronder Lommel, Mol, Balen, Leopoldsburg, Postel, Hechtel-Eksel, Peer, Hamont-Achel, Bocholt, Herent, Kleine-Brogel, Bree, Pelt, Kinrooi, Oudsbergen, Houthalen-Helchteren, Heusden-zolder, Beringen, Tessenderlo, Ham, Lummen, Retie, Dessel, Arendonk, etc.

Offerte Aanvragen

GRATIS PRIJSAANVRAAG

Met plezier bezorgen wij je een gratis offerte die afgestemd is op jouw vereisten.

Nu Bellen